Bra sidor för information

www.djurskyddet.se Djurskyddes Sveriges hemsida

www.rede.se Respekt, Empati, Djur Etik - Djurskyddet Sveriges skolmaterial om hur man kan jobba med empati hos barn

www.voov.nu Veterinär omtanke om våldsutsatta

www.kfv-riks.se Information om skadade vilda djur

http://www.giftinformation.se/temasidor/husdjur/ Allmänt om förgiftningar hos djur

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/veterinar/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html Här finns samtliga djurskyddsbestämmelser som finns gällande våra djur som hålls i fångenskap

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/djurskydd/Pages/Djurskydd.aspx