Medlemskap

Bli aktiv medlem i föreningen. Ett medlemskap i föreningen kostar 150kr/år. Medlemmar får Djurskyddet Sveriges tidning som utkommer 4ggr/år.

Plusgiro: 120173-0, ange namn och adress.