Vad ska jag göra om jag ser ett djur som far illa?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå länsstyrelsen ska du kontakta polisen i stället.

Länsstyrelsen i Hallands läns djurskyddshandläggare nås på telefon 010-224 32 00 måndag klockan 13-15, tisdag-fredag klockan 10-12 eller via e-post: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se

Kontakt kan även tas med Länsstyrelsens växel 010-224 30 00 (vardagar kl. 8-16).

Övrig tid kontakta Polisen, telefon 114 14.