Vad är Halmstadsortens djurskyddsförening?

Halmstadsortens djurskyddsföreningen är en ideell förening som bildades 1883. Föreningen har till uppgift att verka för djurens rätt till goda levnadsförhållanden och human behandling.

Detta mål försöker föreningen att uppnå bl.a. genom upplysning och information samt genom att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde. På så sätt får man fram underlag som kan användas av rådgivande och lagstiftande instanser inom djurskyddssektorn.

 Det seriösa djurskyddet behövs! Var eller varannan vecka förmedlar media missförhållanden i djurhållning eller vid transport av djur. Värva en vän eller arbetskamrat och gör skillnad!